OSN European Tour – Backstage

Backstage of the RAI National Symphony Orchestra’s European Tour in 2014.

Filmmaker Lorella Galvan

RAI, 2015